Navigatie overslaan

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Wij zijn specialisten in gedragsproblemen, problemen in de omgang, problemen thuis, op school of in het werk. Wij bieden hulp bij ieder type problematiek, bij elke zorgzwaarte en voor alle leeftijden, voor zover mogelijk binnen het ambulante specialistische ggz. We zijn er ook voor cliënten met een verstandelijke beperking en/of complexe systeemproblematiek. We zijn zowel voor de jeugd ggz als voor volwassen ggz gecontracteerd. Een overgang van 18 min naar 18 plus leidt hierdoor niet tot een breuk in de (lopende) behandeling.