Navigatie overslaan

Samen werken
aan jezelf

Samen werken
aan jezelf

Wij zijn Molendrift, een specialistische zorgorganisatie uit het Noorden die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen in het dagelijks leven. Onze deskundige begeleiding is persoonlijk en op maat gemaakt: een begeleiding die echt helpt!

We zijn gedreven, betrokken en doortastend. Met een positief kritische blik kiezen we onze eigen weg in het zorglandschap.

Doen wat werkt

Molendrift werkt volgens het principe van Evidence Based Practice. Dit houdt in dat we behandelingen aanbieden waarvan op grond van wetenschappelijk onderzoek het beste resultaat mag worden verwacht. Maar ook ervaring en inzicht van de behandelaar, de beschikbare hulpmiddelen en de voorkeur van de cliënt voor een bepaalde aanpak zijn van belang.

Bewuste keuzes (kunnen) maken

Het gaat er bij deze manier van werken om dat keuzes bewust en expliciet worden gemaakt en goed worden gecommuniceerd met de cliënt. Dit laatste is van belang om de cliënt goed te kunnen motiveren voor gedragsverandering. Uit onderzoek komt naar voren dat een goede motivatie van de cliënt en het gezamenlijk stellen van doelen, belangrijke werkzame factoren zijn in een succesvolle behandeling.

Systematisch werken

Binnen Molendrift wordt dan ook systematisch gewerkt met modellen om de motivatie tot gedragsverandering te bevorderen en met algemene protocollen voor het structureren van de behandeling en het kiezen van behandeldoelen.