Molendrift hanteert een gedifferentieerd wachtlijstbeleid. Hiermee bedoelen we dat we onderscheid maken naar de aard en ernst van de problematiek. Daarnaast is de wachttijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de intensiteit van de lopende trajecten. Hierdoor is de wachttijd voor nieuwe aanmeldingen altijd een inschatting.

Een indicatie voor de wachttijd per vestiging vindt u hier:

Direct hulp nodig
Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard van de problematiek van belang is overbrugging te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in een gesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp of overbruggingszorg zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

Let op: Voor verzekerden bij CZ zijn de mogelijkheden in 2021 beperkt. Molendrift kan in 2021 geen nieuwe CZ verzekerden toelaten. De behandeling van CZ  verzekerden die in 2020 is gestart zal in 2021 worden voortgezet. Voor jongeren die in 2020 bij ons in behandeling zijn en die in 2021 de leeftijd van 18 jaar bereiken - en bij CZ verzekerd zijn - zetten wij de behandeling voort. In 2022 zijn er weer ruimere mogelijkheden.
Deze beperking speelt niet voor de andere zorgverzekeraars of gemeenten.

Ook kunt u zich wenden tot de afdeling zorgbemiddeling van deze zorgverzekeraar. Zij kunnen aangeven welke andere mogelijkheden er voor u zijn in de regio

Overstappen van zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar en bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd en kan ook financieel voordelig zijn. Volg de voorgaande links voor uitleg daarover.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail