Navigatie overslaan

Privacy & AVG

Privacy & AVG

We hechten binnen Molendrift veel waarde aan privacy. In onderstaande verklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en waarom we dat doen.

Datalekken

Mocht het ondanks alle door Molendrift genomen maatregelen gebeuren dat anderen toegang krijgen tot onze gegevens, dan doen wij daarvan melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij jou daarover. Hiervoor is een protocol datalekken opgesteld.

Functionaris gegevensbescherming

Heb je vragen over de gegevensbescherming binnen Molendrift? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, mevrouw Marijke Vredeveld: m.vredeveld@molendrift.nl