Aanmeldprocedure
Molendrift biedt elk jaar een aantal stagiaires orthopedagogiek, psychologie en/of HBO Toegepaste Psychologie de mogelijkheid om via een stage ervaring op te doen. Molendrift regelt dit in nauw contact met de opleidingen. Studenten horen vanuit de opleiding wanneer ze een sollicitatiebrief kunnen sturen. Vervolgens wordt een aantal studenten voor een gesprek uitgenodigd waarna uiteindelijk besloten wordt wie er stage komt lopen.

Over het algemeen zijn de stagiaires erg enthousiast over de stage bij Molendrift.

Een aantal reacties:

Elisa Kuipers

'In het kader van mijn master Klinische- en Ontwikkelingspsychologie heb ik een half jaar met veel plezier stage gelopen bij Molendrift. Tijdens mijn stage had ik de mogelijkheid om ervaring op te doen met psychodiagnostisch onderzoek en het voeren van gesprekken met clienten. Dit alles onder intensieve begeleiding van ervaren medewerkers waar ik met al mijn vragen terecht kon. Een heel leerzame ervaring!'

Liesbeth Alkema

'In 2001 ben ik als stagaire terecht gekomen bij Molendrift. In deze stage heb ik enorm veel geleerd, De werkwijze van Molendrift maakte dat ik heel gericht leerde waar ik mee bezig was en hoe ik de stappen in mijn werk kon onderbouwen. Ik werd op een prettige manier begeleid binnen Molendrift en mocht gaandeweg meer begeleidingen en onderzoeken zelf uitvoeren. Daarnaast ervaarde ik het team als erg prettig en gezellig. Na mijn stage kon ik met Molendrift als werkervaringsplek de opleiding tot orthopedagoog-generalist doen. Uiteindelijk kreeg ik een baan aangeboden en nu zo'n 9 jaar (en veel veranderingen en groei binnen Molendrift) later heb ik me nog meer binnen Molendrift kunnen ontwikkelen en werk ik er nog steeds met heel veel plezier.

Marjolein Siemons

'Ik wilde graag mijn stage bij Molendrift volgen omdat er niet veel werkplekken zijn waar je zelf behandelaar van kinderen, ouders en leerkrachten bent. Ik had concurrentie van medestudenten, dus ik was erg blij dat ik was uitgekozen om stage te komen lopen. Tijdens de stage vond ik het erg leerzaam om met diverse orthopedagogen en psychologen mee te kijken. Omdat er veel orthopedagogen en psychologen werkzaam zijn, zijn er ook verschillende stijlen waar je zo kennis mee maakt. De werkwijze die bij Molendrift wordt gehanteerd in combinatie met de begeleiding die je krijgt, geeft in het begin veel houvast zodat ik vrij snel zelfstandig aan het werk kon met enkele onderdelen van het hele traject. Uiteindelijk heb ik geleerd om mijn eigen stijl te ontwikkelen en mijn vaardigheden uit te breiden om zo met die problematiek om te kunnen gaan die mijn interesse heeft. Inmiddels werk ik bijna 5 jaar voor Molendrift.'

Titia Free

'Ik kon altijd binnenstappen bij collega's voor vragen, ideeën of voor het meekijken bij onderzoeken en gesprekken. Door samen met een meer ervaren medewerker een diagnostisch- en/of begeleidingstraject te doorlopen, heb ik zeer veel geleerd in een relatief korte tijd. Daarnaast kreeg ik de kans me verder te ontwikkelen door bij vergaderingen en scholingen aanwezig te mogen zijn en steeds meer zelfstandig onderzoeken en begeleidingen te doen en gesprekken te voeren, waarbij er regelmatig vooraf en achteraf overleg plaatsvond. Gelukkig heb ik geen afscheid hoeven te nemen van Molendrift; ik werk hier nu al weer enkele jaren met veel plezier en nog steeds leer ik er iedere dag weer wat bij.'

Susanne Brem

Tijdens mijn stage bij Molendrift heb ik ontzettend veel kansen gekregen en benut op het gebied van organisatie, beleid, diagnostiek en behandeling. Ik heb steeds meer werkzaamheden zelfstandig uit mogen voeren onder supervisie van ervaren en enthousiaste medewerkers waar ik altijd met vragen bij terecht kon. Ik kijk dan ook terug op een zeer leerzame periode bij Molendrift!

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail