We hechten binnen Molendrift veel waarde aan privacy. In onderstaande verklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en waarom we dat doen.

Functionaris gegevensbescherming
Heeft u vragen over de gegevensbescherming binnen Molendrift? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, mevr. N. Aukes: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens cliënten en naastbetrokkenen
Zodra een cliënt bij ons wordt aangemeld gaan we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen persoonsgegevens over het kind, maar vaak ook over het gezin waarin de cliënt leeft, de school / opleiding / werksituatie die de cliënt bezoekt.
Deze gegevens slaan we op in onze zorgadministratie en er wordt een medisch dossier aangemaakt.
Alle gegevens liggen vast in een goed beveiligd systeem.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Deze gegevens zijn nodig om de zorg vorm te kunnen geven (voor behandelaren) en om de zorg gefinancierd te kunnen krijgen door gemeenten en zorgverzekeraars. Voor deze laatste hebben wij bijvoorbeeld uw NAW gegevens nodig en uw BSN nummer.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
We bewaren de cliëntgegevens maximaal 15 jaar vanaf de 18e verjaardag. Wanneer u wilt dat uw gegevens vernietigd worden, dan kunt u gebruik maken van het zogenaamde vernietigingsrecht. Neemt u hiervoor contact op met de functionaris gegevensbescherming van Molendrift.

Geheimhoudingsplicht
Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en mogen gegevens over cliënten niet zonder uw toestemming met anderen delen. Echter de wet verplicht ons in sommige situaties om gegevens te verstrekken. Dit zijn met name situaties waarin de cliënt gevaar loopt en met alle betrokkenen geprobeerd is om de situatie op te lossen, maar dit niet gelukt is. In deze situatie verstrekken wij zonder toestemming informatie, maar we stellen de cliënt en eventuele ouders hiervan wel op de hoogte.

Gegevens van medewerkers, stagiairs, sollicitanten
Van iedere medewerker wordt een personeelsdossier bijgehouden. Hierin worden alleen gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst en de MAO uit te voeren. Gegevens worden alleen gedeeld met anderen na toestemming van de medewerker.

Van stagiairs worden alleen die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de stage overeenkomst.

Wanneer iemand bij Molendrift solliciteert, ontvangt Molendrift persoonsgegevens van die persoon. Als iemand aangenomen wordt, dan gaan deze stukken in een beveiligd personeelsdossier. Wanneer iemand wordt afgewezen dan bewaren we de stukken tot 4 weken na afloop van de sollicitatieperiode. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij met de sollicitant is afgesproken dat de sollicitatie in portefeuille blijft. In dat geval bewaren we de persoonsgegevens een jaar en wordt deze informatie daarna vernietigd.

Gegevens deelnemers wetenschappelijk onderzoek
Binnen Molendrift wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door scribenten en enkele medewerkers. Aan mogelijke deelnemers (cliënten en hun ouders) wordt voorafgaand aan een onderzoek expliciet om toestemming gevraagd. Persoonsgegevens worden goed beveiligd en geanonimiseerd opgeslagen in databases. Wanneer onderzoek leidt tot een publicatie, dan worden uiteraard nooit persoonsgegevens gebruikt.


Gegevens bezoekers website Molendrift
Van bezoekers van de Molendrift website worden geen persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt. Alleen wanneer u het online aanmeldingsformulier invult komen uw persoonsgegevens bij Molendrift terecht en worden deze verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder dat we u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Gegevens ketenpartners/contactpersonen instanties
We registreren persoonsgegevens van contactpersonen van instanties en scholen waarmee we samenwerken. We gebruiken deze gegevens alleen als dat nodig is om contact te onderhouden. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Alle persoonsgegevens worden bewaard in goed beveiligde systemen. In sommige gevallen hebben we andere organisaties ingeschakeld om gegevens voor ons te verwerken. Deze organisaties zijn zorgvuldig geselecteerd en we hebben met hen duidelijke overeenkomsten en afspraken over geheimhouding en beveiliging. Onze beveiligingsmaatregelen passen we toe volgens de NEN 7510 richtlijnen. Wij delen geen persoonsgegevens met landen buiten de EU of met internationale organisaties.

Datalekken
Mocht het ondanks alle door Molendrift genomen maatregelen gebeuren dat anderen toegang krijgen tot onze gegevens, dan doen wij daarvan altijd melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij u daarover. Hiervoor is een protocol datalekken opgesteld.

Wat zijn uw rechten?
Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen, heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. De gegevens kunt u opvragen of u kunt een verzoek tot vernietiging doen.

Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens niet kloppen
U heeft het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) aan dit verzoek te voldoen, bijvoorbeeld wanneer inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Hoe dient u een vernietigingsverzoek in?
Wanneer u cliënt bent of naastbetrokkene in behandeling bij Molendrift: dien een verzoek in bij uw behandelaar.
Wanneer u cliënt bent of naastbetrokkene en niet meer in behandeling bij Molendrift: neem contact op met de functionaris gegevensbescherming.
Wanneer je medewerker / stagiair bent bij Molendrift: neem contact op met een lid van het MT.
Wanneer je medewerker / stagiair bent en inmiddels niet meer bij Molendrift werkt: neem contact op met een lid van het MT.
Wanneer u deelnemer bent aan wetenschappelijk onderzoek bij Molendrift: neem contact op met de verantwoordelijk onderzoeker.
Wanneer u contactpersoon / ketenpartner bent van Molendrift: neem contact op met een lid van het MT.

Wanneer u niet zeker weet met wie u contact op kan nemen, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Klachten indienen over privacy
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop Molendrift met uw persoonsgegevens omgaat, dan horen wij dat graag. U kunt het volgende doen:
- overleg met uw behandelaar
- neem contact op met de functionaris gegevensbescherming
- dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking
Binnen Molendrift is het bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:
Mevr. E.H.M. Loykens
Dhr. M. Wetterauw

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail