Gericht op verbetering
Molendrift wil haar cliënten op een directe manier betrekken bij het verbeteren van de hulpverlening. Daarom evalueren we elke behandeling, met elke cliënt. Daarnaast houden wij cliënttevredenheidsonderzoeken, om meer te weten te komen over de mening van onze cliënten over Molendrift. Molendrift kent ook een cliëntenraad, als gesprekspartner van de directie. De cliëntenraad is naar omvang en samenstelling representatief voor de organisatie.

Gevraagd en ongevraagd advies
De cliëntenraad houdt zich vooral bezig met de inhoud van onze zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omgang van onze hulpverleners met hun cliënten en het ontwikkelen van nieuwe vormen van hulp. Daarnaast heeft een cliëntenraad een aantal formele adviesbevoegdheden, bijvoorbeeld bij een fusie of verhuizing.
De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit 2 leden. Meer leden zijn welkom. Informeer hiervoor bij Maarten Wetterauw of Ellen Loykens.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail