Molendrift investeert in samenwerking met huisartsen. Door een goede afstemming bij de verwijzing en tijdens de hulpverlening. En steeds vaker ook door de samenwerking meer in de huisartspraktijk te laten plaatsvinden. We doen dat door als 'praktijkondersteuner GGZ' voor de huisarts te werken en soms door het hele scala aan 'zorgproducten' (POH/Basis GGZ/Specialistische GGZ) vanuit de praktijk aan te bieden. Op die manier helpen huisarts en Molendrift de clienten sneller, beter en meer op maat.

Molendrift speelt in het werkveld een actieve rol in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van samenwerkend (nabij) hulpverlenen. We doen dit in nauw overleg met de zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten. We doen dat op een transparante manier. De kennis die we daarbij opdoen combineren we met de kennis die Accare op dit gebied opdoet. Samen met hen delen deze kennis met de buitenwereld, zodat een en ander zich sneller kan ontwikkelen. Een rapport over de ervaringen op dit gebied in 2014, opgedaan op 6 lokaties in Noord Nederland vindt u hier. Een recente evaluatie van de werkzaamheden voor de huisartsen in Jubbega en Nieuwehorne vindt u

In het navolgende leest u een toelichting over het werk van een van onze collega's die in deeltijd als 'Praktijkondersteuner GGZ' werkt voor de huisarts in Sauwerd.

Mensen lopen hier gemakkelijk binnen

Louis Gussenhoven heeft inmiddels 15 jaar een kleinere solo-huisartsenpraktijk in en rond Sauwerd. Bewust kleiner: Met amper 1900 patiënten ken ik de mensen nog persoonlijk; ik werk één-op-één, maar veelal kan ik de vragen van mensen gemakkelijk plaatsen in de context van hun gezin, familie en hun omgeving. Als huisarts ben ik onderdeel van de gemeenschap. Mensen lopen hier gemakkelijk naar binnen, de praktijk biedt meerdere eerstelijnsfunkties en is eigenlijk een gezondheidscentrum. Sinds het voorjaar werkt Titia Free als praktijkondersteuner-GGZ in Sauwerd. Ook een bewuste keus van Louis voor een orthopedagoog. Titia is orthopedagoog-generalist en werkt bij Molendrift.
Louis: In mijn praktijk had ik al ervaring met Molendrift. Patiënten die ik doorverwees, waren enthousiast over de hulp die ze daar kregen; ik hoorde goede verhalen terug. Wat is er nu mooier dan diezelfde mensen gewoon even een deur verder te kunnen sturen, met een simpele boodschap: praat maar es met Titia, die snapt jou. Ik had al vertrouwen in de Molendrift-aanpak, en na tien maanden met Titia ben ik nog even enthousiast. Een psycholoog geeft je inzicht, een orthopedagoog leert je dingen, waarmee je zelf weer verder kunt. Over samenwerken in de praktijk:

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail