Leuk en leerzaam
Bereslim.nl is bedoeld voor jonge kinderen én hun ouders, leidsters of leerkrachten. Peuters en kleuters kunnen er leuke en leerzame spelletjes spelen en animatiefilms van prentenboeken bekijken. De slimme software zorgt ervoor dat ouders en leerkrachten inzicht krijgen in het individuele leergedrag van een kind.
 
Ontstaansgeschiedenis
Bereslim.nl is ontstaan als ICT platform voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van computergebruik op de ontwikkeling van jonge kinderen. De ontwikkelde leermiddelen zijn op abonnementsbasis thuis en op school te gebruiken.

Drie onderdelen
Bereslim bestaat uit Bereslimme Boeken, Letters in Beweging en Samenslim.

  • Bereslimme Boeken bevat interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken. U kunt deze met uw kind bekijken en er vragen over beantwoorden. Met Bereslimme Boeken oefenen kinderen hun woordenschat en taalbegrip. Verhalen zijn spannend, maar vooral ook veilig, zodat kinderen niet afhaken, maar mee blijven doen. U kunt hier zo'n boek bekijken.
    Via de websites van de meeste nederlandse bibliotheken heeft u thuis gratis toegang tot alle titels, bijvoorbeeld op de site van bibliotheek Arnhem.
  • Door Letters in Beweging ontdekken kinderen op speelse wijze hoe klanken en tekens met elkaar samenhangen. Hier kunt u een voorbeeld bekijken.
  • Samenslim bestaat uit een reeks korte taken. waarmee kinderen goed aanpakgedrag leren gebruiken. Hier kunt u enkele van deze spellen spelen.

Veel gebruikt
Deze producten voor aanvankelijke geletterdheid, taalontwikkeling en aanpakgedrag worden inmiddels door honderden peuterspeelzalen, voorscholen, basisscholen, bibliotheken en thuisgebruikers op abonnementsbasis gebruikt. Er werken jaarlijks duizenden kleuters en peuters met Bereslim. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van de Bereslim leermiddelen zeer hoog ligt. De registraties van het muisgebruik worden realtime gemonitord en (anoniem) gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar leergedrag bij kinderen. Op basis van deze wetenschappelijke onderzoeken worden de producten verder ontwikkeld en verbeterd.

Partners
Molendrift werkt samen met Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Cygnis, De Jongens Ronner, John Croezen Cartoon, Pink Pig Productions, Wouter van der Wal, Lia Spijker, verschillende uitgevers en vele anderen aan de doorontwikkeling van de leermethode.

Gericht op verder onderzoek
Bereslim heeft geen winstoogmerk: alle abonnementsinkomsten vloeien terug naar het onderzoek, en daarmee naar de ontwikkeling van goede, veilige, leuke en absoluut zinnige ICT toepassingen voor jonge kinderen. Het Bereslim onderzoeksplatform vormt zodoende de basis onder een scala aan wetenschappelijke onderzoeken, waaronder de recente promoties van:

  • Baukje Veenstra, Rijksuniversiteit Groningen, 'The utility and effectiveness of an educational computer game aimed at improving ineffective learning behavior in preschool children',  26 mei 2011.
  • Verna van der Kooy-Holland, Universiteit Leiden, 'Differential Susceptibility to an Early Literacy Intervention', 29 september 2011.
  • Cornelia A.T. Kegel, Universiteit Leiden, 'Differential Susceptibility in Education - Interaction between Genes, Regulatory Skills and Computer Games', 19 oktober 2011.
  • Daisy Smeets, Universiteit Leiden, 'Storybook Apps as a Tool for Early Literacy Development', 20 december 2012
  • Zsofia Takacs, Universtiteit Leiden, 'On-screen children's stories : the good, the bad and the ugly', 22 april 2015

Een volledig overzicht van alle onderzoeken waarbij Bereslim betrokken was vindt u hier

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail