Expertise zorgverzekeringswet
Molendrift levert zowel specialistische als basis generalistische ambulante GGZ en is gespecialiseerd in de jongere doelgroep, zowel op het gebied van gedragsproblemen als leerproblemen en opvoedingsproblemen. Molendrift werkt nauw samen met ketenpartners zoals Accare, Elker, Bureau Jeugzorg, RENN4, huisartsenpraktijken, scholen, maatschappelijk werk en PGB-bureaus.

Molendrift valt binnen het zogenoemde gebudgetteerde model en is gecontracteerd door Menzis, VGZ, De Friesland, CZ, Multizorg, DSW en Achmea.

Molendrift is door deze verzekeraars ook gecontracteerd voor de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. 

Trainingen
Naast ambulante zorg levert Molendrift opleidingen, trainingen, supervisie en workshops voor leerkrachten, casemanagers in de VG-sector, medewerkers van sociale wijkteams en CJG's in de Samen1Plan werkwijze en studenten.

Innovatie
Molendrift werkt ook aan projecten op het snijvlak van ICT en zorg, die als doel hebben de zorg efficiënter of effectiever te maken. Voorbeelden hiervan zijn Bereslim en Samen1Plan.

Herkomst cliënten
20 % van de clientèle van Molendrift komt uit Drenthe, 10 % uit Friesland en ca. 70 % uit Groningen. Behalve in Groningen (tegenover het CS) kunnen zij terecht in onze vestigingen in Veendam, Uithuizermeeden en Heerenveen.

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders?

 

 • Belteam: bij twijfel of Molendrift past bij de hulpvraag kunt u met ons bellen (050-3185142). U wordt dan doorgeschakeld met, of teruggebeld door, een behandelaar. U kunt ook bellen met uw vragen over de keuze tussen Basis GGZ, Specialistische GGZ of particuliere hulpverlening en bij twijfel over het juiste 'gemeentelijke product'. Voor het belteam brengen wij geen kosten in rekening.
 • Consultatieve GGz: bent u een van de 85 huisartsen die de 'Raamovereenkomst Consultatieve GGz' met de Groninger Huisartsen Cooperatie  (GHC) tekende dan kunt u via dit nummer (050 3185142) een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist consulteren. De afrekening daarvan verloopt via de GHC.
 • Al onze hulpverleners zijn academisch+ opgeleid.
 • Wij hanteren een praktische aanpak waarbij elk uniek probleem op een unieke manier wordt aangepakt.
 • Wij labelen niet als dat niet nodig is. Een diagnose staat altijd in dienst van de behandeling. Waar mogelijk zien wij diagnostiek niet als eerste fase, maar starten wij direct met de hulp.
 • Wij doen wat nodig is en zijn zeer doelgericht. Hierdoor werken wij efficiënt. Onze 65 behandelaren helpen jaarlijks zo’n 2.500 cliënten.
 • Cliënten hebben bij Molendrift met één behandelaar te maken gedurende het hele traject (intake, diagnostiek, behandeling).
 • Zodra de cliënt aan de beurt is, zijn er geen wachttijden tussen de verschillende stadia in het hulpverleningstraject. Bij een eventuele terugval na beëindiging is er ook geen wachttijd en wordt dezelfde behandelaar weer ingezet.
 • In overleg met de cliënt betrekken wij altijd het systeem, zoals de ouder(s), leraar of werkgever, in de hulpverlening.
 • Wij zijn specialisten op het gebied van zware of complexe gezinsproblematiek en hebben veel ervaring in het vereenvoudigen van zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Molendrift heeft hiervoor Samen1Plan ontwikkeld, dat inmiddels landelijk wordt gebruikt.
 • Meer dan 95% van onze cliënten zal ons bij anderen aanraden, als diegene hulp nodig heeft. Dit staat voor een zeer hoge cliënttevredenheid.
 • Wij hebben uitstekende contacten met vrijwel alle hulpverleningsinstellingen en scholen in Noord Nederland.

 

Vragen?
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie vragen, neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail