Problemen op school
Een deel van de kinderen die bij Molendrift worden aangemeld, ervaart problemen in de schoolsituatie. De hulp van Molendrift is ook dan zoveel mogelijk toegespitst op de concrete situatie. Molendrift werkt daarom bij voorkeur samen met de school aan een effectieve oplossing. Behandelaar en contactpersoon van school werken één op één samen, zodat de geinvesteerde tijd in later stadium effectief wordt terugverdiend.

Contact in de onderzoeksfase
Tijdens het onderzoekstraject hebben we baat bij aanvullende informatie van bijvoorbeeld de leerkracht of remedial teacher; iemand die nauw betrokken is bij het kind. Dat kan ook een mentor zijn, de docent geschiedenis, de leerlingbegeleider of de studenten-decaan. Wij zoeken altijd contact met de persoon die ons het meest kan vertellen over de problematiek van het kind. Het gaat erom dat we een zo volledig en exact mogelijk beeld van het probleem krijgen.

Terugkoppeling onderzoek
Nadat wij het onderzoeksrapport met het kind en/of diens ouder(s) hebben besproken, sturen we het verslag met toestemming van de cliënt naar de contactpersoon van de school. We kunnen dan met hem of haar de resultaten bespreken en afspraken maken over het hulptraject.

Samenwerking en overdracht in de praktijk van het klaslokaal
Tijdens het begeleidingstraject houden we graag contact met de betrokkenen op school. Als Molendrift bijvoorbeeld een leerling compenserende strategieën aanreikt, is het belangrijk om met de juiste contactpersoon op school te overleggen over de toepassing ervan in de klas. Een goede samenwerking biedt immers een grotere kans op succes.

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders?

 

 • Belteam: bij twijfel of Molendrift past bij de hulpvraag kunt u met ons bellen (050-3185142). U wordt dan doorgeschakeld met, of teruggebeld door, een behandelaar. U kunt ook bellen met uw vragen over de keuze tussen Basis GGZ, Specialistische GGZ of particuliere hulpverlening en bij twijfel over het juiste 'gemeentelijke product'. Voor het belteam brengen wij geen kosten in rekening.
 • Consultatieve GGz: bent u een van de 85 huisartsen die de 'Raamovereenkomst Consultatieve GGz' met de Groninger Huisartsen Cooperatie  (GHC) tekende dan kunt u via dit nummer (050 3185142) een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist consulteren. De afrekening daarvan verloopt via de GHC.
 • Al onze hulpverleners zijn academisch+ opgeleid.
 • Wij hanteren een praktische aanpak waarbij elk uniek probleem op een unieke manier wordt aangepakt.
 • Wij labelen niet als dat niet nodig is. Een diagnose staat altijd in dienst van de behandeling. Waar mogelijk zien wij diagnostiek niet als eerste fase, maar starten wij direct met de hulp.
 • Wij doen wat nodig is en zijn zeer doelgericht. Hierdoor werken wij efficiënt. Onze 65 behandelaren helpen jaarlijks zo’n 2.500 cliënten.
 • Cliënten hebben bij Molendrift met één behandelaar te maken gedurende het hele traject (intake, diagnostiek, behandeling).
 • Zodra de cliënt aan de beurt is, zijn er geen wachttijden tussen de verschillende stadia in het hulpverleningstraject. Bij een eventuele terugval na beëindiging is er ook geen wachttijd en wordt dezelfde behandelaar weer ingezet.
 • In overleg met de cliënt betrekken wij altijd het systeem, zoals de ouder(s), leraar of werkgever, in de hulpverlening.
 • Wij zijn specialisten op het gebied van zware of complexe gezinsproblematiek en hebben veel ervaring in het vereenvoudigen van zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Molendrift heeft hiervoor Samen1Plan ontwikkeld, dat inmiddels landelijk wordt gebruikt.
 • Meer dan 95% van onze cliënten zal ons bij anderen aanraden, als diegene hulp nodig heeft. Dit staat voor een zeer hoge cliënttevredenheid.
 • Wij hebben uitstekende contacten met vrijwel alle hulpverleningsinstellingen en scholen in Noord Nederland.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail