Serie in vier afleveringen, deel 1: Eveline Kamperman onderzoekt samen met Sjoerd Fleur, die ook het Down-syndroom heeft, en presentator Jos de Jager de toekomst van Downers in ons land. Aanleiding zijn de groeiende medische mogelijkheden om het syndroom op te sporen tijdens de zwangerschap. Critici vrezen dat deze ontwikkeling zal leiden tot het verdwijnen van Downers en een samenleving creëert waarin alles wat niet voldoet aan de ideale norm niet meer geaccepteerd wordt.

 

Kijk op Uitzending Gemist

Marianne Schipaanboord is spastisch en doof en kan niet praten. Door haar handicaps leeft ze geïsoleerd van de buitenwereld maar haar wonderschone tekeningen getuigen van een rijke binnenwereld. In Paradijs Glaswater schetst regisseuse Fifi Visser het beeld van een meervoudig gehandicapte vrouw die communiceert via haar tekeningen. Door in de huid van de hoofdpersoon te kruipen ervaart de kijker hoe zij haar ogenschijnlijk lege en volkomen stille bestaan invult en beleeft. Een kleine, maar overrompelende geschiedenis van het Zeeuwse platteland, waar lichamelijke beperkingen nog niet zo heel lang geleden gewoon een straf van God waren.

 

Kijk op Uitzending Gemist

Tim ontmoet Jahmal (21) die door zuurstofgebrek tijdens de geboorte spastisch raakte in zijn benen. Hij is grotendeels aangewezen op een rolstoel. Ook gaat Tim op pad met Marike (27) die door kanker haar rechterborst verloor.

Haar cyclus werd noodgedwongen stopgezet waardoor ze nu al in de overgang is.

 

Kijk op Uitzending Gemist

Het broeit op de universiteiten. Dat werd duidelijk toen afgelopen jaar studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam het Maagdenhuis bezetten en protesteerden tegen het sterk toenemende rendementsdenken. Maar er werd weinig gesproken over hoe onderwijs en onderzoek er in de toekomst uit zou moeten zien. Hoe zou een toekomstbestendige universiteit er idealiter uit moeten zien? VPRO Tegenlicht verzamelde een aantal inspirerende voorbeelden.

 

Kijk op Uitzending Gemist

Nederland was het allereerste land ter wereld dat een euthanasiewet invoerde. Over de lange politieke en juridische strijd die, op typisch Hollandse wijze, aan de invoering van de wet in 2002 voorafging, zendt de KRO-NCRV de documentaire De strijd om het einde uit. Aan de hand van uniek archiefmateriaal en gesprekken met vele betrokkenen laat de film de de dilemma’s en de controverses rond de totstandkoming van de euthanasiewet zien. Het startpunt van De strijd om het einde is de zaak Postma in 1973. De enorme verontwaardiging over de vervolging van een arts, die haar moeder euthanasie verleende, was de opmaat tot de invoering van de wet, bijna dertig jaar later. Ongekend openhartig vertellen politici, artsen, juristen en betrokkenen hun verhaal. Zoals activiste Klazien Sybrandy-Alberda, de allereerste voorvechtster van vrijwillige euthanasie. En hoofdrolspelers in roemruchte rechtszaken als die van huisarts Schoonheim, psychiater Chabot en Edward Brongersma, die belangrijke keerpunten markeren op weg naar de euthanasiewet. Over de angst van artsen, de nood en het lijden van gewone mensen, en juristen en rechters die de politiek de weg wijzen.

 

Kijk op Uitzending Gemist

Sharleyne is nog maar acht jaar als vorig jaar zomer een abrupt einde aan haar leven komt. Het meisje wordt midden in de nacht door een buurman levenloos aangetroffen, onderaan hun flat in Hoogeveen. Ze heeft een pyjamaatje aan en naast haar ligt een knuffel.

Sharleyne woonde samen met haar moeder op de tiende verdieping. Met haar vader heeft ze een omgangsregeling. Tot op de dag van vandaag is nog steeds niet duidelijk of het kind van de flat is gevallen, gesprongen of geduwd. Wel maakt de burgemeester meteen bekend dat het gezin al jaren bekend is bij de (jeugd)hulpverlening. Bij velen rijzen dan ook vragen:

wat was dan de rol van de hulpverlening? Wat was er met het gezin aan de hand? En hoe kan het, dat niemand dit drama heeft weten te voorkomen?

Donderdag 18 februari, NPO3, Verloren dochters. Al tien jaar lang zet Anita de Wit zich in voor slachtoffers van loverboys, door haar ‘vlinders’ genoemd. Ze vangt de meisjes op in het Vlinderhuis. Er is echter één meisje dat De Wit niet heeft kunnen redden: haar bloedeigen dochter, die helaas nog altijd werkzaam is in de prostitutie. Anita voelde zich als moeder alleen staan in de strijd en ze liep tegen bureaucratische muren op. Ze richtte de stichting StopLoverboysNu op om lotgenoten bij elkaar te brengen, voorlichting te geven over de werkwijze van loverboys en mensen te helpen de signalen eerder te zien.

Een portret van deze vrouw met een missie.

 

Kijk op Uitzending Gemist

Vijf jaar geleden zijn de ouders van Renée gescheiden. Renée kan zich niet veel meer herinneren, behalve dat ze slecht sliep en daarom een jaar naar een praatdokter is geweest. Renée vindt het reizen tussen de twee huizen nog wel eens lastig en heeft daarom een hele goede oplossing bedacht.

 

Kijk op Uitzending Gemist

De werkdruk onder basisschooldocenten is alarmerend hoog, blijkt uit onderzoek van De Monitor. Het onderzoeksjournalistiek programma toont aan dat de vele administratie die docenten bijhouden, een belangrijke veroorzaker is van die werkdruk. Staatssecretaris Dekker heeft naar aanleiding van dit onderzoek laten weten dat leraren niet hoeven te administreren als dat niet tot beter onderwijs leidt. Maar leraren vragen zich af: Wat kan ik dan precies achterwege laten? Ondertussen krijgt De Monitor tientallen tips van kleuterleerkrachten die zich zorgen maken over het onderwijs aan jonge kinderen. Rode draad in de reacties: Kinderen moeten op te jonge leeftijd al te schools leren en te veel kunnen. En dat kan volgens tipgevers tot stress en gedragsproblematiek bij kinderen leiden. We krijgen meerdere tips van kleuterjuffen die het zo oneens zijn met deze gang van zaken, dat ze afscheid nemen van hun beroep. Waar veel leerkrachten moeite mee hebben, zijn de kleuterlesmethodes waar ze van het schoolbestuur verplicht mee moeten werken. Het accent zou te veel liggen op taal en rekenen en er zouden te veel testmomenten zijn waar de kinderen aan moeten deelnemen. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk voor de kleuters?

 

Kijk op Uitzending Gemist

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachtspanne. Is deze toename medisch gerechtvaardigd of zijn we doorgedraaid in het vaststellen van ADHD? In deze uitzending van De Monitor wordt gekeken naar het gebruik door kinderen.  Leraren, ouders en artsen geven hun  mening over het medicijn, voor- en tegenstanders. Op welke leeftijd wordt het voorgeschreven en hoe lang wordt het gebruikt? Wanneer krijg je het medicijn en welke medische conclusies moeten dan worden getrokken? En als het gebruik zo groot is, wordt er goed toezicht gehouden? Enkele tipgevers, ondermeer ouders, geven aan dat ze soms moeite hebben met hoe snel er door leraren wordt doorverwezen naar de huisarts of psycholoog.

Een druk kind heeft als snel ADHD. Hoe kan dat? En hoe snel wordt op medisch gebied dan ook de conclusie getrokken?

 

Kijk op Uitzending Gemist

Laat je jongeren hun dromen najagen, terwijl je weet dat die vaak onhaalbaar zijn? Dat is het dilemma waar groepsleiders van een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (en gedragsproblemen) voor staan in de documentaire Zag je het maar. Groepsleider Lisanne (25): "Soms zien deze jongeren een toekomst voor zich die niet echt haalbaar is. Dan is het best lastig om iemand te moeten zeggen: dat gaat hem niet worden. Die keuze moeten wij maken: is het wel haalbaar, is het niet haalbaar?"

Andrew (19) accepteert de begeleiding maar moeilijk. Lisanne vreest dat hij op straat komt te staan als hij zo doorgaat. Haar collega Mirjam:

"En maar proberen en proberen. Je doet het omdat je het beste voor hem wil. Maar aan de ene kant ben je er zooo klaar mee. Dan kan je het nauwelijks opbrengen om hem te roepen voor het eten. En aan de andere kant breekt je hart als je zo’n jongen ziet." Lisanne en haar collega’s vechten voor een betere toekomst voor de jongeren in de woongroep, in de hoop dat zij een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving vinden.

In Zag je het maar worden de groepsleiders een jaar lang gevolgd in de begeleiding van drie van de jongeren op de groep en de keuzes en dilemma’s waarvoor ze komen te staan.


Kijk op Uitzending Gemist

Pagina 8 van 16

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail