Samen1Analyse

De hulpverlening die Molendrift biedt is altijd gebaseerd op de zogenoemde gedeelde Verklarende Analyse (gVA). 

Dit is een methodiek waarbij we een probleem of een ontstane situatie, samen met de client ontrafelen naar onderliggende oorzaken, interactiepatronen en interferenties. Voor zover er hierbij relaties zijn met familieleden of derden en andere leefgebieden betrekken we die erbij. Uiteraard alleen met toestemming van de client. 

In de gVA beschrijven we samen met de betrokkenen hoe de situatie in de tijd is ontstaan. We beschrijven de samenhang en de interacties en hoe die elkaar in stand houden en waar de openingen liggen de situatie te verbeteren. Het is een puzzel die we samen maken. We noemen het een gedeelde Verklarende Analyse omdat de Analyse pas 'bruikbaar' is wanneer alle betrokkenen zeggen 'ja dit klopt!' 

Een gVA is geen eindpunt, maar het startpunt voor verandering. Daarmee is het zowel een procesinterventie als de basis voor de aanpak van de hulp. Wanneer zich veranderingen voordoen worden deze verwerkt in de gVA, zodat de gVA de altijd actuele basis voor verdere verbetering is.

Molendrift ontwikkelde deze techniek zelf op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en heeft er inmiddels 30 jaar ervaring mee.  In toenemende mate worden we extern gevraagd dergelijke analyses te maken of mensen te trainen in het werken met de gVA. In toenemende mate benutten we door ons getrainde externen ook om zelf trainingen te gaan geven.

Een indruk van onze inzet op dit moment op het gebied van inzet van de gVA

  1. Toepassing voor eigen cliënten en de betrokkenen
  2. Toepassing voor Regionale Expertteams en Bovenregionale Expertisenetwerken
  3. Scholing van dergelijke teams en ook van jeugdbeschermingsorganisaties, jeugdhulpaanbieders en gemeenten i
  4. Landelijke inzet voor het Ondersteuningsteam van de VNG om nieuw perspectief te bieden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire om nieuw perspectief te bieden voor gezinnen uithuisplaatsingen plaatsvonden
  5. Inzet van het jeugdhulp intaketeam in de gemeente Veendam met als doel beter volgens het principe van 'matched care' te gaan werken
  6. Het Expertteam
  7. Inzet in wetenschappelijke onderzoeken naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg in complexe situaties, waaronder voor de Beweging van Nul gericht op het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Tenslotte werken we momenteel aan een applicatie die het maken en onderhouden en evalueren van gVA's faciliteert. We gaan die Samen1Analyse noemen. We verwachten dat deze applicatie voor de zomer 2023 gereed zal zijn. Het is onze bedoeling deze applicatie ook buiten Molendrift beschikbaar te maken. De naam linkt aan de applicatie Samen1Plan. Samen1Analyse om samen gedeelde Verklarende Analyses te maken, de basis voor de daarop volgende hulp. Samen1Plan om de hulpverlening goed samenwerkend te kunnen uitvoeren.

Onderaan deze pagina vindt u een brochure over de methodiek.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail