Map ReBTOSS

Risicofactoren en Beschermende factoren Trauma-observatie Schoolse Situaties.

Een Trauma Screeningsinstrument voor Basisschoolleerkrachten.

 

Het onderzoek naar de ReBTOSS loopt door. Op deze website vindt u de meest recente ReBTOSS-versies.

Doel ReBTOSS:

De ReBTOSS is in principe bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs (groep 1 tot en met groep 8). Momenteel zijn er normgegevens beschikbaar voor leerlingen van 4 tot en met 8 jaar, waardoor het instrument op dit moment alleen bruikbaar is voor leerlingen onder de 9 jaar. Er moet nader onderzoek plaatsvinden naar de bruikbaarheid van het instrument bij oudere leerlingen.

Het screeningsinstrument biedt een gedeeld referentiekader waarin observeerbare psychotrauma-symptomen en beschermende factoren systematisch worden beschreven. Aan de ene kant heeft de ReBTOSS een educatief doel: door het invullen van het ReBTOSS-instrument leert een leerkracht zowel psychotrauma-gerelateerde risicofactoren alsook de beschermende factoren van leerlingen te herkennen en erkennen, wat zorgt voor begrip en empathie voor het soms moeilijke gedrag van leerlingen. Aan de andere kant stelt het instrument de leerkracht in staat om, op een objectieve manier, zowel de risicofactoren als de beschermende factoren voor individuele leerlingen te beoordelen, te monitoren en bespreekbaar te maken.

De ReBTOSS meet het psychisch welbevinden van leerlingen aan de hand van een aantal specifieke gedragsclusters, waarvan uit de literatuur bekend is dat kinderen met psychotrauma dit gedrag kunnen vertonen. Aanwezigheid van deze gedragingen kan wijzen in de richting van trauma, maar toetst de aanwezigheid daarvan niet. Een aantal van deze gedragingen past mogelijk ook bij andere soorten problemen of ontwikkelingsstoornissen. De ReBTOSS geeft geen uitsluitsel over de oorzaak van deze gedragingen.

Wel kan de ReBTOSS voor een specifieke leerling in kaart brengen in hoeverre de leerling gedragingen laat zien die passen bij trauma en in hoeverre er bij de leerling beschermende factoren aanwezig zijn. Op basis hiervan kan de leerkracht zijn/haar pedagogisch/didactisch handelen aanpassen.

De ReBTOSS is gratis beschikbaar voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de meest recente ontwikkelingen van de ReBTOSS, stuur dan een email naar Marieke Boelhouwer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Documenten

pdf ReBTOSS handleiding nov 2022  Gepubliceerd

Downloaden (pdf, 1.69 MB)

ReBTOSS handleiding_ nov 2022.pdf

default Bijlage 1 ReBTOSS Digitale Excelversie november 2022  Gepubliceerd

Downloaden (xlsm, 1.13 MB)

Bijlage 1. ReBTOSS_Digitale Excelversie_november 2022.xlsm

pdf Bijlage 2 ReBTOSS Normtabellen november 2022  Gepubliceerd

Downloaden (pdf, 342 KB)

Bijlage 2. ReBTOSS_Normtabellen_november 2022.pdf

pdf Bijlage 3 ReBTOSS Papieren PDF versie november 2022  Gepubliceerd

Downloaden (pdf, 582 KB)

Bijlage 3. ReBTOSS_Papieren PDF-versie_november 2022.pdf

pdf Bijlage 4 ReBTOSS Concrete Gedragsvoorbeelden november 2022  Gepubliceerd

Downloaden (pdf, 335 KB)

Bijlage 4. ReBTOSS_Concrete Gedragsvoorbeelden_november 2022.pdf

pdf Bijlage 5 ReBTOSS Scoreformulier november 2022  Gepubliceerd

Downloaden (pdf, 656 KB)

Bijlage 5. ReBTOSS_Scoreformulier_november 2022.pdf

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail