Het loopt vaak anders
Bij de opvoeding van kinderen kunnen zich allerlei hindernissen voordoen. Kinderen hebben nu eenmaal zo hun eigen plan hoe de dingen zouden moeten gaan en dit komt niet altijd overeen met de wens van hun ouders. Hoewel het voor alle ouders een uitdaging is om dagelijks weer creatieve oplossingen te verzinnen, kan het gebeuren dat je vastloopt en niet meer goed weet wat de beste insteek is. In de omgeving staan meestal mensen klaar met goed bedoeld advies of er wordt gezegd "Geef mij jullie kind maar een weekje en dan komt het wel goed." Deze adviezen kunnen je als ouder onzeker maken; je twijfelt aan je eigen kundigheid.

Mogelijke oorzaken
Bij Molendrift zien wij geregeld ouders die een periode vastlopen in de opvoeding van hun kind. De oorzaken daarvan kunnen sterk verschillen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan overbelasting, ziekte, rouw, echtscheiding, psychologische/psychiatrische problemen van het kind of de ouder, onvoldoende kennis van een bepaalde leeftijdsfase van je kind of twijfels over jezelf als opvoeder. Er is in ieder geval sprake van een tijdelijke of langdurige disbalans tussen de draagkracht van de ouder en de draaglast van de opvoeding. Het is dan verstandig om professionele hulp in te schakelen om het evenwicht weer te herstellen en de draagkracht te vergroten.

Evenwicht herstellen

Molendrift biedt ouders de mogelijkheid om dit evenwicht te herstellen en ondersteunt hen daarbij. De hulpvraag van de ouders staat daarbij centraal en er wordt hulp op maat gegeven. Ieder mens en ieder probleem zijn uniek en dit vergt een goed passende begeleiding. Molendrift biedt gestructureerde en overzichtelijke hulp waarbij opvoedingsdoelen met de ouders samen goed worden geëvalueerd. Wij bieden zowel lichte als wat intensievere ondersteuning op onze vestigingen .

Voorbeelden

Opvoedingsondersteuning kan dus op verschillende manieren ingezet worden. Enkele voorbeelden:
  • Uw kind wil geen hulp, maar u hebt zorgen en wilt wel graag ondersteuning bij de opvoeding/problematiek van uw kind.
  • Als aanvulling op de individuele hulp aan uw kind. U krijgt onder andere uitleg over het gedrag van uw kind, u leert nieuw adequaat gedrag van uw kind te bekrachtigen, u leert de waarschuwingssignalen van uw kind te lezen en daarop in te spelen.
  • Ouders en kind komen samen en er wordt geprobeerd om de communicatie te vergemakkelijken/verbeteren of om hen te leren met elkaar te onderhandelen. Bijvoorbeeld over huisregels en afspraken, wat vooral in de puberteitsfase van belang is.
  • Uw kind heeft voldoende geprofiteerd van zijn individuele begeleidingstraject, maar u wilt graag in de opvoeding nog het één en ander bijstellen. Door het nieuwe gedrag van uw kind zijn de rollen in het gezin verandert, waardoor nieuwe problemen ontstaan. Mogelijk leidt de nieuwe situatie tot onvrede bij andere gezinsleden.

Start en vervolg

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek praat u met ons over uw opvoedingsvraag en de problematiek die zich voordoet. De hulpverlener luistert, vat de kern van de problemen zoveel mogelijk samen en doet in overleg met u een voorstel voor begeleiding.Wij maken ook een inschatting van de duur en de frequentie van de begeleiding. Daarna zullen de eerste afspraken worden gepland en start het traject.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail