Hardnekkig probleem
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2008). Het komt voor bij kinderen en volwassenen en kan op verschillende manieren voor problemen zorgen. Een kind van het basisonderwijs wordt bijvoorbeeld meerdere keren per jaar getoetst of het snel genoeg en zonder al te veel fouten woorden en een tekst kan lezen. Ook wordt hij beoordeeld op het correct schrijven van dicteewoorden. Een leerling van het voortgezet onderwijs heeft eerder te maken met het leren en maken van proefwerken 'vreemde talen'. Een volwassene kan last hebben van dyslexie tijdens het studeren en/of in het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van formulieren om een overdracht aan een collega te doen.

Klachten
Mensen met dyslexie hebben moeite om vlot tekens te verklanken (hardop lezen) en/of om klanken om te zetten in tekens (schrijven). Dit proces verloopt vertraagd en noemen we een automatiseringsprobleem. Dyslexie hoeft goede prestaties op andere terreinen, zoals rekenen en begrijpend lezen, niet in de weg te staan. Wel komt het vaak voor dat technische leesproblemen ervoor zorgen dat iemand moeite heeft met het lezen van redactiesommen of het begrijpen van lange teksten.

 

 

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail