De naam
ADHD is de afkorting van de Engelse omschrijving 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder', te vertalen als 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. In Nederland heeft 3 tot 5 procent van de kinderen symptomen van ADHD. Daarnaast komt deze stoornis ook bij volwassenen voor. Inmiddels is vastgesteld dat 30 tot 60 procent van de kinderen met ADHD op volwassen leeftijd last blijft houden van de kenmerken.

Klachten

Sommigen hebben vooral last van aandachtstekort, maar niet van hyperactiviteit of impulsiviteit. Dan wordt gesproken over ADD. Ze vinden het dan vooral moeilijk hun aandacht te richten op of vast te houden bij minder interessante taken of opdrachten waarbij een groot beroep gedaan wordt op een langdurige geestelijke inspanning. Bij interessante zaken of in een zeer gestructureerde omgeving kan de aandacht overigens wel korte tijd vastgehouden worden.

Kenmerken

ADHD heeft drie belangrijke kenmerken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag.

Waar kun je last van hebben bij aandachtstekort?

 • Je hebt moeite met het organiseren van taken.
 • Je bent snel afgeleid.
 • Je hebt moeite om de aandacht bij taken of spel te houden.
 • Je vermijdt of hebt een afkeer van taken die een langdurige geestelijke inspanning vragen.
 • Je hebt moeite met het waarnemen van details.
 • Je bent vaak dingen kwijt.

Waar kun je last van hebben bij hyperactiviteit?

 • Je vindt het lastig stil te zitten.
 • Je beweegt veel en onrustig met handen en voeten.
 • Je hebt een constant gevoel van innerlijke rusteloosheid.

Waar kun je last van hebben bij impulsief gedrag?

 • Je geeft antwoord voordat de vraag afgemaakt is.
 • Je zegt iets voordat je goed nagedacht hebt over hoe dit over kan komen.
 • Je bent geneigd de bezigheden van anderen te verstoren zonder dat je het door hebt.

Oorzaken

De meeste deskundigen gaan ervan uit dat ADHD een stoornis is in de werking van de hersenen. Dit wordt ook wel een neurobiologische stoornis genoemd. Een kernprobleem bij ADHD is namelijk het tekortschieten in remmende processen van de hersenen op binnenkomende impulsen. Erfelijke aanleg speelt een rol, zo is uit onderzoek gebleken. Andere omstandigheden die ADHD zouden kunnen veroorzaken of versterken zijn: negatieve omstandigheden voor of na de geboorte, emotionele verwaarlozing tijdens de jeugd, slechte psychosociale omstandigheden, hersenbeschadiging of storing in de hersenen.

Diagnostiek

Molendrift doet onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen waarbij zorgen zijn over het gedrag. Daarbij kan gedacht worden aan ADHD. Naast het stellen van een diagnose is het van belang te weten wat iemand nodig heeft zodat het beter met hem gaat. Daarom wordt naast het stellen van een diagnose tijdens het onderzoek ook gekeken naar handvatten waardoor iemand beter kan functioneren.

Behandeling bij kinderen

Bij kinderen met ADHD wordt vaak, eventueel in combinatie met medicijnen, voor gedragstherapie gekozen. Wanneer een kind met ADHD grote invloed heeft op het functioneren van het hele gezin, worden de ouders en/of broertjes en zusjes ook betrokken bij de behandeling. Zo leert iedereen hoe het beste kan worden omgegaan met ADHD. De inhoud van de behandeling bij ADHD is afhankelijk van de klachten die iemand heeft. Zo zal de één last hebben van negatieve reacties op zijn of haar gedrag waardoor hij een permanent gevoel van mislukking ervaart. Een ander heeft er juist moeite mee om signalen van anderen op te vangen en te begrijpen waardoor er misverstanden ontstaan. Het komt ook voor dat iemand er moeite mee heeft om zijn of haar woede te beheersen of sterk wisselende stemmingen heeft waardoor hij vastloopt in het contact met anderen.

Behandeling bij volwassenen

Bij volwassenen met ADHD wordt vaak gekozen voor gedragstherapie. Hierbij kan gedacht worden aan inzicht in de factoren die een rol spelen in een situatie, stresshantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van hulpmiddelen bij het ordenen van de taken, het organiseren van het huishouden, het werk en relaties.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail