Molendrift heeft veel tevreden cliënten. Meer dan 97 % zou ons aan een ander aanbevelen, als zij hulp nodig hebben. Het rapportcijfer dat clienten ons op het tevredenheidsonderzoek geven is een 8,2. Daar zijn wij natuurlijk trots op. Belangrijker is echter om te laten zien wat wij doen en waarover die clienten zo tevreden zijn.

De cliëntverhalen bieden inzicht in de praktijk van onze behandeling.

  • Onder 'Kinderen' geven jonge clienten hun eigen ervaringen in eigen woorden weer.
  • Onder 'Jongeren' vindt u verhalen over clienten op middelbare schoolleeftijd.
  • Onder 'Ouders/Opvoeders' vindt u clientverhalen met een verwevenheid van ouder/kind problematiek.
  • Onder 'Samen1Plan' geven we voorbeelden van hulpverleningstrajecten waarbij vaak vele personen een rol speelden.

Om de privacy van onze cliënten te waarborgen zijn de namen gefingeerd en situaties niet herleidbaar naar personen. Verhalen en beschrijvingen zijn daarmee niet verzonnen, maar blijven 'waar gebeurd', recht uit de praktijk.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail