Accare en Molendrift onderzochten gezamenlijk de eerste ervaringen met het aanbieden van JeugdGGZ vanuit huisartspraktijken en vanuit CJG’s. Beide organisaties spelen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van samenwerkend (nabij) hulpverlenen in de regio Groningen.

Lees meer

Sinds 1 januari 2015 loopt de jeugdGGZ via de gemeenten. De vergoeding van de volwassen GGZ loopt nog via de zorgverzekeraars. Molendrift heeft ook in 2016 weer contracten met alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe en met alle zorgverzekeraars. Enkele opmerkingen daarover:

Lees meer

In opdracht van de dienst OCSW van de gemeente Groningen onderzocht Molendrift in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de praktijkervaringen met de inpassing van de jeugd-GGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Lees meer

Pagina 9 van 11

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail