'Jongeren aan Zet' is een nieuwe werkwijze die jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs toeleidt naar arbeid en zelfredzaamheid. Het geeft maximaal invulling aan de eigen kracht van de jongere en zijn/haar netwerk, zonder de totstandkoming daarvan te onderschatten. De werkwijze zal vanaf februari voor het eerst toegepast worden in de gemeenten Oldambt en Bellingwedde.

Lees meer

Vrijdag lanceerde een samenwerking van kennisinstellingen, gemeenten en zorgaanbieders de gratis webtoepassing Samen1Plan.nl. Het betreft een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere instanties betrokken zijn.

Lees meer

Vandaag tekenden de 23 Groninger Gemeenten, het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in de regio Groningen en zorginstellingen Cedin, Ocrn, Molendrift, RID en Timpaan een convenant dat de kwaliteit van de dyslexiehulp zal verbeteren en op termijn tot een kostenbesparing voor de gemeenten van ca. 40% zal leiden.

Lees meer

Pagina 8 van 11

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail