Samen met MEE en de gemeenten Oldambt en Westerwolde en Menzis ontwikkelt Molendrift een aanpak voor jongeren in de categorie ‘zorgwekkende zorgmijders’. Het betrof jongvolwassen thuiszitters, veelal uit gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, met psychiatrische en financiële problemen, zonder perspectief op opleiding of werk. Met 85% van hen bereikten we een beter perspectief. Zij maakten hun opleiding af, of gingen weer een opleiding doen, of kregen (vrijwilligers) werk.

De aanpak noemden we ‘Jongeren aan Zet’. Stap voor stap werken we deze uit naar werkzame factoren, selectiecriteria en financieringsaspecten. Om zo geleidelijk op te kunnen schalen, oo door anderen te gaan trainen in de ontwikkelde aanpak. Maar stap voor stap vanwege de complexiteit van de trajecten. Bijgevoegde rapportage geeft inzicht in dit ontwkkelproces en de stand van zaken. Vanaf blz. 14 casusbeschrijvingen.

Eindrapport Jongeren aan Zet.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail