Molendrift doet sinds 2014 onderzoek naar de mogelijkheden specialistische kennis uit de gedragswetenschap eerder in te zetten. Omvroegtijdig en snel goede oplossingen te bieden voor de clienten. Met als bijkomend voordeel kosten van zwaardere zorg in later stadium te voorkomen. We doen dat samen met lokale teams en met huisartsenpraktijken. Dat begint uitstekende resultaten te geven. Inmiddels vindt

op het huisartsendeel grootschalig landelijk onderzoek plaats door Moelndrift in samenwerking met dat Accare en  Keizers Visser. Lees meer over de resultaten van dat onderzoek op www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl en vind hier een inkijkje van de invullingen in Het Hogeland en in Veendam.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail