De avond is onderdeel van een reeks studie-avonden die zorgaanbieders - waaronder Molendrift - gratis aanbieden. De avonden zijn bedoeld voor zorgprofessionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en gemeentelijke organisaties. Locatie is De Nieuwe Kolk in Assen.

Onderwijs en Jeugdhulp staan samen voor de uitdaging om voor kinderen zoveel mogelijk te realiseren dat zij naar school gaan in hun eigen omgeving, ook als sprake is van een bijzondere leer- of opvoedingsvraag. Durven wij met elkaar anders te gaan kijken; van ‘het kind moet eruit’ naar ‘wat heeft dit kind nodig?'. Hoe mooi is het als een leerkracht een moeilijke leerling niet meer moeilijk vindt. Kun je voorkomen dat kinderen van school moeten veranderen of doorverwezen moet worden naar specialistische jeugdhulp? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan een toename van kinderen die kunnen (blijven) deelnemen aan regulier onderwijs? Wat is nodig, wat is mogelijk en wat is realiteit?

Het programma start met een pitch door Anne Smit; zij vertelt over haar promotie onderzoek, waarin ze onderzoekt of leraren die lesgeven aan leerlingen met autisme baat hebben bij een e-learning cursus over autisme. Ze onderzoekt ook wat deze leraren weten van, kunnen met, doen voor en vinden van leerlingen met autisme. Ze wil weten welke invloed de kennis, houding en vaardigheden van leraren hebben op het welzijn van leerlingen met autisme en hun ouders. Anne vertelt waarom en hoe ze dit doet en hoe dit aansluit bij internationaal onderzoek. 

Bert Wienen gaat in op de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het regulier onderwijs. Hij promoveerde op een proefschrift over inclusief onderwijs en de rol van diagnoses daarbinnen. Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie. De belangrijke vraag volgens Wienen is: Waarom organiseren we de samenleving zo dat er zoveel kinderen en jongeren een vorm van jeugdhulp nodig hebben?

Programma:
18.00 uur  Opening door de avondvoorzitter
18.05 uur  Pitch Anne Smit
18.20 uur  Lezing Bert Wienen
19.05 uur  Pauze
19.30 uur  Debat/paneldiscussie
20.15 uur  Vragen 
20.25 uur  Afsluiting
 
Sprekers:

  • Anne Smit, promovenda bij Accare
  • Bert Wienen, psycholoog, onderwijskundige, associate lector Hogeschool Windesheim
  • Panel met daarin o.a. Bert Wienen, een leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen, gedragswetenschappers van het CJG Hoogeveen en Ambiq en een schoolpsycholoog van Portalis, o.l.v. Carlijn Molewater, teamleider RENN 4

Accreditatie
Vanwege de opzet van deze bijeenkomst, met één lezing en veel tijd voor discussie en gesprek, is er geen accreditatie mogelijk. 

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. Op het inschrijfformulier kunt u voor deze optie kiezen.

Toegangsticket
U krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw ticket per mail. Deze kunt u op uw telefoon of geprint meenemen. Het ticket wordt bij binnenkomst en vertrek gescand. Op basis van aanwezigheid ontvangt u digitaal een bewijs van deelname. Zonder geldig ticket kunt u niet deelnemen.

Inschrijven 
Inschrijven voor het bijwonen van de bijeenkomst in De Nieuwe Kolk kan niet meer. Wel kan aangemeld worden voor de livestream (klik hier).

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail