De avond is onderdeel van een reeks studie-avonden die zorgaanbieders - waaronder Molendrift - gratis aanbieden. De avonden zijn bedoeld voor zorgprofessionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en gemeentelijke organisaties. Locatie is De Nieuwe Kolk in Assen.

Eetstoornissen bij adolescenten vormen een complex probleem. De ziekte heeft een enorme impact op de jongere en het gezin/ omgeving. Gezien het psychische en somatische aspect is een goede samenwerking tussen de diverse disciplines van groot belang. Het thema zal dan ook belicht worden vanuit verschillende perspectieven.

Deze avond start met een promopitch over het thema. De bijeenkomst vervolgt met een ervaringsdeskundige moeder die vertelt over haar dochter. Haar dochter leed aan anorexia. Een lange strijd voerde haar dochter tegen de eetstoornis, maar ook tegen depressieve en suïcidale gedachten. Uiteindelijk was de strijd voor haar te zwaar en ze besloot uit het leven te stappen, daarmee kwam er helaas een eind aan haar veel te korte leven. De tweede lezing gaat over de lichamelijke aspecten van eetstoornissen vanuit medisch perspectief (kinderarts). Wat zijn de kenmerken en wat is de behandeling? De laatste voordracht gaat in op de psychische aspecten van de ziekte en behandelprogramma’s.

Sprekers:
Patricia de Boer, ervaringsdeskundige moeder
Annemarie van Bellegem, kinderarts
Hermien Elgersma, klinisch psycholoog

18.00     Promopitch
18.15     Ervaring van een ouder
18.45     Lichamelijke aspecten van eetstoornissen vanuit medisch perspectief
19.45     Pauze
20.05     Psychische aspecten van de ziekte en de diverse behandelprogramma’s
20.55     Vragen en afsluiting

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan geen bewijs van deelname en geen accreditatiepunten. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Accreditatie
Voor deze refereerbijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, SRVB, VSR, NIP/NVO (en dus SKJ).

Inschrijven
Inschrijven doet u hier maar wees er snel bij want vol is vol!. Inschrijving is verplicht. U krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw toegangsbewijs per mail. Deze kunt u op uw telefoon meenemen, of geprint. Het toegangsbewijs wordt bij binnenkomst en vertrek gescand. Zonder geldig toegangsbewijs kunt u niet deelnemen.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail