In opdracht van de dienst OCSW van de gemeente Groningen onderzocht Molendrift in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de praktijkervaringen met de inpassing van de jeugd-GGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Het rapport beschrijft de huidige rol van de jeugd-GGZ in drie Groninger CJG’s, geeft aan wat van deze ervaringen geleerd kan worden en waar kansen liggen met het oog op de transitie. 

Het rapport is via meerdere werksessies tot stand gekomen. Daarbij werden zowel de CJG werkers als gemeentelijk beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen betrokken.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail