De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een door de afdeling Orthopedagogiek van de RuG met Molendrift georganiseerd symposium. Thema was de ongerustheid over de continuïteit van de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren met problemen, zoals dyslexie en andere leer- en/of gedragsproblemen, nu die zorg in 2015 overgaat naar de gemeenten. Sprekers kwamen uit de kring van cliënten, zorgprofessionals, opleiding en wetenschap.

[Tekst grotendeels ontleend aan persbericht Rijksuniversiteit Groningen]

Wied Ruijssenaars

Hoogleraar Orthopedagogiek Wied Ruijssenaars (1951) heeft als voorzitter van de commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad dyslexie als handicap gedefinieerd en erkend gekregen. Op basis van deze erkenning werd het voor dyslectische kinderen wettelijk mogelijk om extra tijd te krijgen voor examens en zijn er protocollen verschenen die de basis vormen voor de begeleiding en behandeling van leerlingen met dyslexie. Momenteel is Ruijssenaars – samen met andere deskundigen en belangenbehartigers – bezig om staatssecretaris Dekker ervan te overtuigen dat ook voor ernstige rekenproblemen een regeling nodig is.

Het werk van Ruijssenaars als wetenschapper is baanbrekend in de zin dat hij structuur en ordening heeft weten aan te brengen in de kennis van diagnostiek en behandeling in het algemeen en van lees-, spelling- en rekenproblemen in het bijzonder. Hij zorgde voor definities die algemeen aanvaard en maatstaf werden in de wetenschappelijke opleiding van orthopedagogen en in het postacademisch onderwijs.

Op het gebied van behandeling heeft hij een behandelcyclus opgesteld die naadloos aansluit op de diagnostische cyclus die mede door hem is ontwikkeld. Hiermee heeft hij het wetenschappelijk denken op het gebied van diagnostiek en behandeling een grote impuls gegeven. Zijn publicaties omvatten artikelen in internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn verschillende handboeken zijn in gebruik bij universitaire opleidingen Orthopedagogiek en Psychologie in heel Nederland en Vlaanderen.

Door de opbrengsten van zijn boeken deels ten goede te laten komen aan de Stichting Leerproblemen kwam de kennis van lees-, spelling- en rekenproblemen en diagnostiek en behandeling niet alleen terecht bij orthopedagogen, psychologen en remedial teachers maar ook bij de ouders, waardoor de kinderen beter konden worden geholpen. Hij is als geen ander in staat zijn wetenschappelijke kennis aan ouders en andere betrokkenen over te brengen (zoals orthopedagogen, psychologen en remedial teachers), waardoor de kinderen beter geholpen kunnen worden. Ook is hij een van de weinige wetenschappers die wetenschap aanwendt voor een hoger doel, namelijk het vergroten van het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen in de maatschappij.

Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen heeft Ruijssenaars een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars/orthopedagogen waardoor zij zich konden laten registreren als GZ-psycholoog om hiermee erkenning en vergoeding van hun werkzaamheden te bewerkstelligen. Dit heeft vele duizenden orthopedagogen bestaansrecht, werk en inkomen opgeleverd.

Ruijssenaars is op uitzonderlijke wijze in staat om mensen te verbinden. Zo maakte hij op een congres – o.a. als wielrenner en gitarist – voor de hele zaal (professionals, ouders en kinderen) helder waar het op aan komt bij dyslexie: oefenen, oefenen, oefenen. Daarnaast was en is hij een directe steun geweest als hulpverlener voor ouders en kinderen met bijzondere hulpvragen, maar ook voor orthopedagogen in het veld. Ook belangeloos zette Ruijssenaars zich regelmatig in voor individuele dyslectische kinderen en hun ouders, zoals bij een jongen die hij vanaf groep 6 tot de universiteit mede heeft begeleid. Pro deo diagnosticeerde en behandelde hij vele jongeren en volwassen analfabeten, die tot dan toe niet werden erkend en nergens met hun (veelal verborgen) handicap en problemen naartoe konden.

Wied Ruijssenaars is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail