Molendrift biedt ook hulp aan volwassenen. Het gaat dan in de regel om hulp bij psychische problemen, die het functioneren thuis of op het werk belemmeren. Onze hulpverlening is gericht op verandering. Door anders met gebeurtenissen, gedachten en gevoelens om te gaan, krijg je meer grip op je eigen leven.

Lees hier meer over de werkwijze van Molendrift.

Als uw kind in behandeling is
De hulp die Molendrift biedt is altijd concreet en praktisch. Wij betrekken ouders bij alle beslissingen in de behandeling van hun kind. Afspraken en oefeningen worden vertaald naar de situatie thuis en/of op school, zodat de volwassenen, die dichtbij het kind staan, hun kind kunnen ondersteunen. Hierdoor is de hulp die wij geven ook effectief buiten de spreekkamer. Veranderingen die na het afsluiten van de behandeling stand houden.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail