Sociale weerbaarheid
Samensterk.co is een online hulpmiddel voor de training van sociale weerbaarheid van kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Kinderen houden digitaal een dagboek bij met voor hun vervelende gebeurtenissen. Dit zijn bijvoorbeeld momenten waarop ze gepest zijn of op een andere manier vervelend zijn benaderd. Stapsgewijs, aan de hand van gerichte vragen, krijgen ze inzicht in hun eigen handelen. Bijvoorbeeld: “Als ik wegloop, dan voel ik mij ellendig of laf. Als ik niet wegloop, voel ik mij misschien wel beter.” Het systeem geeft directe adviezen die de kinderen helpen om de voor hun, op dat moment, beste oplossingen te kiezen.

Sneller hulp in minder tijd
In de praktijk blijkt dat een groot deel van de kinderen zich gesteund voelt met Samensterk.co. Ze kunnen hun frustraties direct kwijt en dat lucht al op. Samensterk.co genereert daarbij een passend advies dat helpt het gedrag te reguleren. Via de website kan het kind ook een mail sturen naar zijn of haar behandelaar, die daar weer snel op kan reageren. Samensterk is een online hulpmiddel dat de hulp direct toegankelijk maakt; je hoeft niet te wachten op een volgende afspraak. Ook blijkt dat door Samensterk.co minder behandelafspraken nodig zijn en de tijd in de gesprekken meer effectief kan worden gebruikt.

Ontwikkeling
Op dit moment wordt gewerkt aan een handboek met theoretische onderbouwing voor Samensterk.co zodat de interventie in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut opgenomen kan worden. Samensterk.co is ontwikkeld door Molendrift, samen met Lifeguard

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail